Mopedutbildning

Vill du köra Moped klass 1 eller 2-moped?

För utbildning moped klass 1 krävs körkortstillstånd innan du får börja köra med trafikskolan.
För elever som ska ha förarbevis/moped klass 2 behövs inget körkortstillstånd eftersom det inte är en körkortsbehörighet.

För att få körkortstillstånd måste du göra en synundersökning och fylla i en hälsodeklaration. Du kan fylla i hälsodeklarationen och skicka in den elektroniskt eller beställa blanketter via: www.korkortsportalen.se

Synundersökningen kan du göra hos oss på trafikskolan. Om du går regelbundet hos en optiker kan du göra din synundersökning hos dem också. Glöm inte att giltig legitimation måste vara med vid undersökningen.

Moped klass 1 får köras i max 45 km/h. Du kör i trafiken och får inte använda cykelbanorna.
När utbildningen är klar  och godkänd hos oss görs ett kunskapsprov hos Trafikverket. När kunskpasprovet är godkänt så får du ditt körkort.

Moped klass 2 får köras max 30km/h. Får köras på cykelbanor där de finns, annars körs dom på vägen.
När du är klar och godkänd på utbildningen hos oss görs ett kunskapsprov på trafikskolan. När kunskapsprovet är godkänt utfärdas ett s.k. förarbevis.

Teoriutbildningen är gemensam för både moped klass 1 och 2. Den består av 4 x 2 timmars lärarledd teoriutbildning. Läraren kommer att ge dig arbetsuppgifter, tester och tydliga hänvisningar till vad du ska studera. Om du tycker att det är svårt att läsa, koncentrera dig eller behöver extra stöd – ta kontakt med din lärare så hjälper vi Dig!

Den teoretiska utbildningen består i att förstå och kunna trafikreglerna och vägmärken både i stadstrafik samt på landsväg. Man ska förstå hur människan (sig själv och andra) kan fungera  i trafiken och kunna redogöra för risker i olika situationer  som t.ex halt väglag, hastighet, alkohol, hur mopeden syns av andra mm. Mycket tyngd läggs på attityder om fart och trimning.

Examination för AM (klass 1)

Det slutgiltiga provet görs hos Trafikverket och bokas av skolan då eleven har en godkänd AM-utbildning, har gjort sina webbtester på elevcentralen samt har fyllt 15år.

Kunskapsprovet består av totalt 70 frågor, varav 5 frågor är testfrågor som ska utvärderas. Resultatet på testfrågorna räknas inte in i provresultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på 52 av de 65 frågorna som ingår i provet. Provtiden är 50 minuter.

Du kan läsa mer om hur kunskapsprovet går till och bedöms om du går in på denna länk: http://www.trafikverket.se/korkort/korkortsprov/moped/kunskapsprov-for-moped-klass-i--behorighet-am/

Examination för moped klass 2

Det slutgiltiga provet görs på trafikskolan när eleven har gjort sina webbtester på elevcentralen och känner sig redo samt att man har fyllt 15 år.

Provet består av 35 frågor och 28 av dem ska vara rätt för att eleven ska bli godkänd. Mopedkursens examinator godkänner eleven. När körningen och teorin är godkända rapporterar examinatorn in eleven som godkänd till trafikverket. Du har nu ditt förarbevis!