BE – Personbil med tungt släp

Att ha körkort innebär en viss frihet. Du har större möjlighet att bestämma över hur du ska resa. För att få körkort ställs det vissa krav på dig. Detta görs för att vi alla ska veta att de som vistas på vägarna ska vara säkerhetsmedvetna och trafikutbildade personer.

Det finns sex stycken krav som du måste uppfylla för att få ditt körkort:

  • Du har körkortstillstånd.
  • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  • Du har fyllt 18 år.
  • Du har genomgått riskutbildning
  • Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
  • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går att byta ut mot ett svenskt.

I samband med förarprovet ska du intyga:

  • Att du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader
  • Att du inte redan har ett körkort utfärdat i en annan EES-stat.
be_slap_artrafikskola