B – Riskutbildning

Ny del i riskutbildningen för körkort (personbil, B-behörighet)

Från och med den 1 april 2009 utökas den obligatoriska riskutbildningen till att bli tvådelad.
Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort är sedan den 1 april 2009 utökad med en del om alkohol, droger och trötthet. Riskutbildningen omfattar nu två delar:

• Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
• Del 2 motsvarar den gamla riskutbildningen (halkbanan) och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

När du gör ditt kunskapsprov och körprov måste du ha gjort riskutbildningens båda delar och giltighetstiden får inte ha gått ut. Detta gäller även för dig som har haft ett körkort tidigare och ska göra ett nytt förarprov.
Riskutbildningen kan genomföras hos utbildare som är godkända av Transportstyrelsen.

Undantag från kravet på att göra den nya tvådelade riskutbildningen

Det finns några undantag från den nya regeln som gäller i följande fall:

  1. Du ska göra prov för att upphäva villkor för automatväxlat fordon:
    • Du behöver inte göra en ny riskutbildning.
  2. Du har ett körkort och har förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav:
    • Du behöver inte göra en ny riskutbildning.

Hur länge är den nya, tvådelade riskutbildningen giltig?

Den nya tvådelade riskutbildningen som genomförs från den 1 april 2009 är giltig i 5 år från att du genomfört den, men giltighetstiden upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas.

Om du har fått ditt körkort återkallat och därför måste göra om ditt kunskapsprov och körprov, ska du från den 1 april även genomföra riskutbildningens två delar och är därmed inte längre undantagen från kravet. Om det återkallade körkortet var utfärdat före den 1 april 2009 gäller tidigare bestämmelser vilket innebär att giltighetstiden inte har upphört i samband med utfärdandet av körkortet. Om del 2 fortfarande är giltig behöver du enbart komplettera med del 1 för att få genomföra förarprov. I tidigare bestämmelser har riskutbildningens giltighetstid varit både 2 år och 4 år. De riskutbildningar som var giltiga 1 oktober 2008 fick förlängd giltighetstid enligt de nya bestämmelserna. För att kontrollera hur det är i ditt fall, kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-81 81 81.

Riskutbildningens upplägg

Upplägget av utbildningen varierar mellan olika utbildare. Fråga gärna när du bokar tid hur riskutbildningen är upplagd hos just den utbildaren. Läs också igenom avsnittet om riskutbildning i studiematerialet och diskutera gärna med din trafiklärare eller privata handledare.

Del 1

Del 1 ger dig kunskap om och insikt i hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli,  vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Del 2

Del 2 gör dig medveten om de risker som finns med att köra på exempelvis halt underlag. Du  får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och fordonets begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och väglaget.  Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.

Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter. Del 2 genomförs på en trafikövningsplats (det som ofta kallas för halkbana).

Du ska vara i slutskedet av din förarutbildning när du gör del 2. Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera bilen på ett säkert sätt.

Läs mer om riskutbildningens mål i kursplaner under kap. 5 i Trafikverkets föreskrifter om riskutbildning för behörighet B (VVFS 2008:251) (nytt fönster).

Efter riskutbildningen

Den som anordnar utbildningen rapporterar in att du gjort riskutbildningen och uppnått de mål som är föreskrivna i kursplanen. Om du inte uppnått dessa mål måste du göra om riskutbildningen och betala en ny avgift till utbildaren.

När riskutbildningen är registrerad och giltig får du genomföra kunskapsprov och körprov hos Trafikverket. Om riskutbildningen inte finns registrerad vid provtillfället riskerar du att bli avvisad från provet och förlora den inbetalda avgiften.

Om du inte har gjort ett godkänt förarprov innan riskutbildningens giltighetstid gått ut, måste du göra om utbildningen.

Boka tid för riskutbildning

Om du utbildar dig på trafikskola, anmäler skolan dig till utbildningen. Om du utbildar dig privat, får du själv kontakta utbildaren där du vill göra din utbildning.

För att få anordna riskutbildning måste utbildaren vara godkänd av Transportstyrelsen.

Kostnad

Kontakta den plats där du vill utbilda dig för att få uppgifter om pris.

Kom ihåg!

Ta med dig godtagbar och giltig legitimation till riskutbildningen.

Mer information

Kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-81 81 81.

RISKETTAN - Riskutbildning 1 - Obligatorisk kurs om trötthet, alkohol och stress